งานสัมมนา The Future Workplace

by Ricoh Thailand29 มิ.ย. 2565

The Future Workplace สัมผัสประสบการณ์ออฟฟิศแห่งอนาคตไปกับริโก้ 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์ RICOH’S The Future Workplace สัมผัสประสบการณ์ออฟฟิศแห่งอนาคตไปกับริโก้ขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากมาย ทั้งนี้ทางบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณพันตำรวจเอก อัครพล บุญโยปัษฎัมภ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

อีกทั้งขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นออฟฟิศแห่งอนาคตในยุค Digital & Metaverse

และที่สำคัญที่สุดคือขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้อย่างล้นหลามเกือบสี่ร้อยท่านซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดี


News & Events

Keep up to date