X Campus Ads Idea Contest 2019

by Ricoh Thailand20 พ.ย. 2562The Berkeley Hotel Pratunam20th Nov 2019

RICOH ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ในโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “X Campus Ads Idea Contest 2019” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนในการผลิตคลิปวีดีโอ โฆษณาจากหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" และยังมีโอกาสชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

โดยโจทย์ในการแข่งขันของ RICOH ในโครงการนี้คือ การประชาสัมพันธ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ Production Printing รุ่น RICOH Pro C7200 Series ที่นอกจากจะมี 4 สีหลัก ได้แก่ CMYK แล้ว ยังมีหมึกสีที่ 5 ได้แก่ สีขาว สีเคลียร์ สีชมพูสะท้อนแสง สีเหลืองสะท้อนแสง และสีแดงล่องหน เพื่อความสร้างสรรค์ใหม่ในงานพิมพ์ ซึ่ง RICOH ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ให้ได้แสดงความสามารถด้านไอเดียกันอย่างเต็มที่

งาน The Winner Award X Campus Ads Idea Contest 2019 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งทีมนักศึกษาที่สร้างสรรค์คลิปวิดีโอจาก RICOH ผ่านเข้ารอบถึง 2 ทีม ได้แก่

  1. ทีม BU CHAMPION จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: นำเสนอแนวคิดจากบรรยากาศในสำนักงาน สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้คุณสมบัติหมึกสีพิเศษของเครื่องพิมพ์ “RICOH Pro C7200 series” ทั้ง 5 สี ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้จากสีขาว, สีเคลียร์, สีชมพูสะท้อนแสง, สีเหลืองสะท้อนแสง และสีแดงล่องหน แสดงออกมาในรูปแบบของบทบาทหน้าที่ตามคาแรกเตอร์ตัวละครแสดงนำที่เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งให้สามารถทำงานสำเร็จได้อย่างราบรื่น
  2. ทีม Indy จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: สร้างสรรค์วิดีโอ animation เพื่อสร้างความแตกต่าง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ที่เป็นกระแสเกี่ยวกับการทะลุมิติเพื่อไปอีกสถานที่หนึ่ง โดยเล่าเรื่องราวของผู้หญิงธรรมดาๆ คนหนึ่งที่ทะลุมิติหลุดเข้าไปในเครื่องพิมพ์ RICOH Pro C7200 series แล้วไปเจอกับโลกที่มีสีสันสดใสสะท้อนแสง สนุกสนาน รื่นเริง ในงาน RICOH Party

RICOH เชื่อว่า การสนับสนุนให้เด็กไทยได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์จะช่วยทำให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ กล้าคิดกล้าแสดงออก พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว


News & Events

Keep up to date