ผลกระทบจากโรคระบาดต่อเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก

16 ส.ค. 2564

การระบาดของโรคโควิด 19 ได้โจมตีธุรกิจขนาดเล็กอย่างหนัก แน่นอนว่าผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (Print Service Providers หรือ PSPs) ขนาดเล็กก็เช่นกัน ในขณะที่ PSP ในทุกขนาดถูกบังคับให้ต้องปรับตัวนั้น บรรดาธุรกิจขนาดเล็กก็ต้องเผชิญกับความท้าทาย จากการรวมกันกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ การศึกษาของ Keypoint Intelligence สามารถช่วยให้ PSP เข้าใจถึงผลกระทบจากโรคระบาดได้ดียิ่งขึ้น การศึกษาล่าสุดชิ้นหนึ่งของเราได้สะท้อนถึงความท้าทายที่ PSP ขนาดเล็กต้องเผชิญและยังให้ข้อมูลเชิงลึกว่าพวกต้องผ่านอะไรมาบ้างในช่วงการแพร่ระบาด เอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่ PSP ขนาดเล็กสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

บทเรียนจากการระบาดใหญ่

เดือนมีนาคม ปี 2020 โรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ในระดับโลกนั้นบรรดา PSP ต่างต้องเผชิญกับความท้าทายในการให้บริการลูกค้าในขณะที่ไวรัสโหมกระหน่ำ ธุรกิจที่มีแนวทางธุรกิจแบบเดิมๆ นั้นอาจจะพบว่ามันยากลำบากในการต่อสู้นี้ แต่ผลกระทบที่แท้จริงต่อธุรกิจคืออะไรกันแน่ งานวิจัยเกี่ยวกับ PSP จำนวน 107 ธุรกิจในสหรัฐเมื่อเร็วๆ นี้โดย Keypoint Intelligence จะช่วยตอบคำถามนี้ได้โดยการสำรวจปริมาณการพิมพ์ รายรับ ตลาดและแอปพลิเคชัน

ผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละท่านนั้นดำรงตำแหน่งอาวุโสในบริษัท ส่วนใหญ่นั้นเป็น CEO President หรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่งมากกว่า 40% ของผู้เข้าร่วมวิจัยนั้นเป็นตัวแทนจากบริษัทเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ทั่วไป แต่ก็มีจำนวนหนึ่งที่มาจากบริษัทเครื่องพิมพ์ดิจิทัล ธุรกิจการพิมพ์ In-plants และเครื่องพิมพ์แฟรนไชส์เช่นกัน ซึ่งค่ามัธยฐาน (จุดกึ่งกลาง) จะแสดงถึง PSP ขนาดเล็กมากกว่า สำหรับ PSP Print-for-pay นั้นส่วนใหญ่มาจากบริษัทที่มีพนักงานจำนวน 10-19 คน และสำหรับ In-plant PSP นั้นค่ามัธยฐานจำนวนพนักงานนั้นอยู่ที่ 5-9 คน

โดยรวมแล้วนั้นผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มนี้เคยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตอยู่ที่ 3% ใน 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยถูกสอบถามถึงผลการเติบโตในปี 2020 นั้นผลคือผลลัพธ์ยังไม่ถูกสรุปออกมา อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมวิจัยคาดเดาว่าผลที่ออกมานั้นอาจลดลงถึง -11% โดยมากต่างคาดหวังว่ารายรับจะกลับมาเติบโตเหมือนเดิมอีกครั้งในปี 2021 ในขณะที่วัคซีนจำนวนมหาศาลนั้นยังอยู่ระหว่างดำเนินการ พวกเขาต่างหวังว่าจะมีฤดูร้อนที่ “ปกติ” แต่การคาดหวังการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึง 3% สำหรับปี 2021 นั้นก็ดูจะเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไป

 
Figure 1: Revenue History and Expectations

 

เมื่อกล่าวถึงปริมาณการพิมพ์ดิจิทัล ผู้เข้าร่วมแบบสอบถามรายงานว่ามีปริมาณลดลงถึง -14.2% ตั้งแต่เริ่มมีการระบาด โดยมากกว่าสองในสามของผู้เข้าร่วมวิจัยเคยเผชิญกับปริมาณการพิมพ์ที่ลดลงนี้แล้ว ในขณะที่มีเพียง 10% ของผู้เข้าร่วมวิจัยเท่านั้นที่พบว่าปริมาณการพิมพ์นั้นมีการเติบโต

แม้ว่ารายได้ที่ลดลง (-11%) และปริมาณการพิมพ์ดิจิทัลที่ลดลงรายเดือน (-14.2%) จะเทียบเคียงกันได้ แต่ก็ทำให้เกิดคำถามว่ารายได้ที่ลดลงของ PSP นั้นลดลงจากปัจจัยอื่นๆ หรือไม่ (เช่น ความต้องการต่อบริการ Wide format อย่างสูง เช่นป้ายโฆษณาหรือประโยชน์จากการได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล) คำถามเกี่ยวกับปริมาณการพิมพ์ดิจิทัลรายเดือนถูกถามในหมวดหมู่แอปพลิเคชันต่างๆ และแม้ว่าความแม่นยำทางสถิติทั้งหมดจะใช้ไม่ได้กับทุกหมวดหมู่ (ต้องมีคำตอบอย่างน้อย 30 คำตอบ) แต่แนวโน้มโดยรวมก็ลดลงในหมวดหมู่ตลาดแนวดิ่งทั้งหมด

 
Figure 2: Change in Digital Monthly Print Volumes by Industry

 

การสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านทุนของพวกเขา งบประมาณสำหรับการซื้ออุปกรณ์ของพวกเขานั้นลดลงถึง -24% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาด ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยเนื่องจากการได้มาซึ่งเงินทุนเป็นหนึ่งในประเด็นแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบเมื่อธุรกิจประเมินการใช้จ่าย

การระบาดใหญ่ยังส่งผลกระทบต่ออุสาหกรรมต่างๆ ในแง่ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อถึงคราวที่เราถูกโควิด 19 โจมตี ตลาดเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ ตลาดเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มอันดับต้นๆ ก่อนเกิดการระบาดใหญ่กลับร่วงลงมาเป็นอันดับที่สองหลังการระบาดของโรคโควิด 19 อีกตลาดที่ตกอันดับลงมาเช่นกันก็คือ การบริการและสันทนาการ ซึ่งการตกอันดับของตลาดการศึกษา และบริการและสันทนาการนี้เป็นสิ่งที่สามารถคาดเดาได้ และอย่างที่คาดการณ์ไว้เช่นกันอุตสาหกรรมด้านสุขภาพนั้นยังคงที่

 
Figure 3: Top Vertical Market Segments Served

 

อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อ PSP ก็คือปริมาณงานที่ต้องดำเนินการทุกวัน ในการสำรวจนี้ค่ามัธยฐานสำหรับปริมาณงานต่อเดือนนั้นอยู่ที่ 300 (ซึ่งโดยเฉลี่ยนั้นค่อนข้างสูงกว่าคือมากกว่า 800) ไม่ต้องสงสัยเลยว่า PSP บางรายนั้นก็มีการทำงานหลายกะ แต่สำหรับรายที่มีกะเดียวคือทำงานห้าวันต่อสัปดาห์นั้น การทำ 300 งานต่อเดือนนั้นเทียบเท่ากับการทำงาน 14 งานต่อวันเลยทีเดียว ซึ่งนี่สามารถเป็นปัญหาต่อระบบการทำงานสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนน้อยได้

ผลกระทบของโรคระบาดต่อการปิดกิจการ

เป็นที่น่าประหลาดใจว่าจำนวนธุรกิจการพิมพ์เชิงพาณิชย์ที่ต้องปิดตัวลงเนื่องจากการระบาดใหญ่นั้นมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ The Target Report ซึ่งคอยสังเกตการณ์การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การล้มละลายและการปิดตัวของธุรกิจการพิมพ์นั้นพบว่า จำนวนธุรกิจการพิมพ์พาณิชย์ที่ล้มละลายและปิดตัวลงโดยที่ไม่ได้ล้มละลายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 ถึงเดือนสิงหาคม 2020 นั้นมีเพียง 24 บริษัทเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่า 39 ธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จากการติดตามเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2020 ยังพบว่าจำนวนธุรกิจที่ปิดตัวลงมีเพียง 6 กิจการเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากธุรกิจการพิมพ์พาณิชย์ที่ก่อตั้งขึ้นจำนวนมากกว่า 9,000 ธุรกิจ (จากการสำรวจปี 2018 ในสหรัฐอเมริกา) จำนวนธุรกิจที่ปิดตัวลง 24 ธุรกิจนั้นคิดเป็น 0.3% จากทั้งหมดเท่านั้น

จริงอยู่ที่การระบาดใหญ่นั้นส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อปริมาณการพิมพ์ รายรับและการลดจำนวนพนักงาน แต่ก็ไม่ถึงกับทำให้เหล่าธุรกิจการพิมพ์ต้องปิดตัวอำลาวงการ เพื่อเป็นการสนับสนุนประเด็นนี้ การสำรวจโดย Keypoint Intelligence และ Big Picture Magazine ช่วงปลายปี 2020 ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมแบบสอบถามอธิบายสถานะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของพวกเขา จากการสำรวจนี้พบว่ามีเพียง 3% ของบรรดาธุรกิจเท่านั้นที่กำลังเตรียมปิดกิจการ อีก 35% ของ PSP นั้นกลับมาดำเนินกิจการเต็มรูปแบบพร้อมกับพนักงานเต็มอัตรา ในขณะที่อีก 45% กลับมาดำเนินกิจการเต็มรูปแบบพร้อมกับจำนวนพนักงานที่ลดลง

 
Figure 4: State of Business During the Pandemic

 

จุดที่เป็นเล่ห์เหลี่ยมของแบบสอบถามประเภทนี้ก็คือ PSP ที่กิจการล้มเหลว ล้มละลายหรือปิดกิจการลงแล้วนั้นมักจะไม่ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นแล้วผลการสำรวจจากแบบสอบถามประเภทนี้มักจะเป็นไปในทางที่ดีกว่าความเป็นจริง ซึ่งนั่นก็แปลว่าผลการศึกษาจะบ่งบอกถึงธุรกิจที่ยังรอดตัวมากกว่าธุรกิจที่ล้มเหลว ทั้งนี้การสำรวจที่กำลังดำเนินอยู่ไม่ได้สนับสนุนการคาดการณ์ที่น่ากลัวเกี่ยวกับการปิดธุรกิจตั้งแต่ช่วงต้นของการระบาดใหญ่

การศึกษานี้บอกอะไรเรา

เรารู้อย่างแน่นอนว่าการระบาดใหญ่จะทำให้รายได้ลดลงอย่างมาก และอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าจำนวนกิจการที่ล้มเหลวนั้นมีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าที่ได้รายงานเนื่องจากธุรกิจที่เลิกกิจการหรือกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตินั้นมักจะไม่ตอบแบบสอบถาม แต่ท่ามกลางผู้เข้าร่วมการศึกษาพวกเขาก็ยังมีความหวัง บรรดา PSP เคยเผชิญการเสียรายได้มาแล้วแต่พวกเขาก็ยังมีความหวังต่อปี 2021 การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณการพิมพ์ที่ลดลงยังแสดงให้เราเห็นว่ารายได้และปริมาณการพิมพ์ที่ลดลงหมายถึงผู้ใช้กำลังลดการใช้จ่ายด้านทุน อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดที่ PSP เหล่านี้ให้บริการอีกมาก ตลาดด้านสุขภาพนั้นได้กลายมาเป็นตลาดเป้าหมายในขณะที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เช่นการศึกษาและท่องเที่ยวและสันทนาการนั้นไม่ได้ถูกให้ความสำคัญมากนัก แน่นอนว่าเราหวังให้พวกเขากลับมาฟื้นตัวในที่สุดแต่มันก็ต้องใช้เวลา

แล้ว PSP ขนาดเล็กสามารถทำอะไรได้บ้าง

หากจะกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับความกังวลในด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบใหญ่อย่างหนึ่งจากการระบาดใหญ่ก็คือการทำให้ผู้บริโภคและธุรกิจต่างๆ หลีกเลี่ยงการติดต่อกันระหว่างบุคคลและหันไปใช้ช่องทางการสื่อสารและการซื้อแบบออนไลน์แทน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีแนวโน้มจะเป็นประโยชน์ต่อ PSP ออนไลน์ขนาดใหญ่ ในขณะที่สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับ PSP ขนาดเล็กควรอยู่ที่การได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้ ในฐานะ PSP ขนาดเล็กนั้นคุณไม่สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการออนไลน์ขนาดใหญ่ในด้านราคาได้อยู่แล้ว แต่คุณก็ได้ประโยชน์ในแง่การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้าและความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดลูกค้ามากกว่า นอกจากนี้ในฐานะ PSP ขนาดเล็กคุณยังสามารถให้ข้อมูลที่ทันท่วงทีและการตอบสนองภายในวันเดียวกันซึ่ง PSP ออนไลน์ไม่น่าจะทำได้

การจะคว้าโอกาสนี้ไว้นั้นขอให้คุณรักษาความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคไว้เลย สนับสนุนและส่งเสริมการริเริ่ม “Shop Local” ในชุมชนของคุณ มีส่วนร่วมต่อธุรกิจในท้องถิ่นเหมือนกับคุณเป็นหอการค้า โฆษณาในพื้นที่และใช้จดหมายทางตรงในแคมเปญของคุณไปยังธุรกิจในท้องถิ่น นอกจากนี้คุณอาจสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินการโดยนักธุรกิจหญิงหรือคนต่างเชื้อชาติ คุณอาจเข้าร่วมบริษัทในเครือ Printing Industries of America ในภูมิภาคของคุณ ซึ่งจะเป็นแหล่งบทเรียนสำคัญทางธุรกิจที่คุณสามารถนำไปใช้โดยการเรียนรู้จากผู้อื่นในรัฐหรือภูมิภาคของคุณ

โปรดพิจารณาว่าคุณจะสามารถทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่างจากบริษัทคู่แข่งระดับชาติและท้องถิ่นได้อย่างไร การรีบแข่งขันด้วยกลยุทธ์การกดราคาลงนั้นก็ยังไม่ดีเท่าการที่คุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ตั้งใจฟังเสียงของลูกค้าและปรับปรุงบริการของคุณเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น การกำหนดจุดแข็งและใช้มันเป็นกลยุทธ์หลักในการขายจะทำให้คุณมีเครื่องมือที่จำเป็นเมื่อสภาวะเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

ใช้เวลาในตอนนี้เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตของคุณ พิจารณาถึงความสำคัญของการสื่อสารกับลูกค้าที่พิมพ์บ่อยในปีหน้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์และเน้นย้ำคุณค่าของงานพิมพ์ ควรใช้ประโยชน์จากอีเมล ข้อความ โทรศัพท์ การประชุมทางวิดีโอ บล็อก หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้เข้าถึงผู้คนในแต่ละช่องทาง ประโยชน์ข้อหนึ่งจากการระบาดใหญ่นี้อาจเป็นการเน้นไปที่การพิมพ์ที่สั้นและตรงเป้าหมายโดยใช้การพิมพ์เฉพาะบุคคล

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ PSP ขนาดเล็กจะปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Workflows) เพื่อเตรียมความพร้อม สิ่งนี้จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ช่วยกำจัด Logjam เก่าๆ ด้วย ปริมาณงานที่คุณสามารถทำกำไรได้จะมีความหมายอย่างยิ่งต่อความมีประสิทธิภาพของคุณ ถึงเวลาแล้วที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้


News & Events

Keep up to date