ริโก้ และ Sodateage Net เปิดตัว “Digital Support Program for Young People”

16 ก.ย. 2564

สนับสนุนชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่ว่างงานในสังคมยุคดิจิทัล

กรุงโตเกียว 16 กันยายน 2564 - บริษัท ริโก้ จำกัด และ บริษัท ริโก้ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด จะเปิดตัว “Digital Support Program for Young People” ณ ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ผ่านการรับรอง “Sodateage Net” เพื่อสนับสนุนกลุ่มคนอายุน้อยที่ว่างงานเนื่องมาจาก information gap ในสังคมดิจิทัลที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดย Sodateage Net จะสรรหาผู้สมัครในโครงการนี้ และพนักงานจากริโก้กรุ๊ปจะแนะนำสถานที่ทำงานที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมเสนอการฝึกอบรมทักษะโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถจำลองกระบวนการทั้งหมดของโครงการผลิตภาพ ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบ เพื่อสนับสนุนพวกเขาให้มีงานทำ

ในฐานะพลเมืองขององค์กร ริโก้กรุ๊ปเคารพวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของทุกประเทศและทุกภูมิภาค ด้วยการสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขันกับบุคคลที่มีความคิดเหมือนๆ กันและพนักงานที่มีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาสังคมและโลกที่ยั่งยืน ริโก้กรุ๊ปมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับ Stakeholder โดยเน้นที่การสนับสนุนความหลากหลายในที่ทำงาน ริโก้กรุ๊ปได้กำหนดให้ “การเติมเต็มด้วยการทำงาน (Fulfillment through Work)” เป็นวิสัยทัศน์ในปี 2036 และจะช่วยเหลือผู้คนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์นี้ของเราโดยการสนับสนุนผู้คนหลากหลายที่มีปัญหาในการทำงาน

ริโก้ ริโก้ประเทศญี่ปุ่น และ Sodateage Net จะยังคงสนับสนุนการจัดหาทางเลือกในการทำงานที่หลากหลายต่อกลุ่มคนอายุน้อยที่เต็มใจที่จะทำงานแต่ไม่สามารถหางานได้ทันที

ความเป็นมา

ในขณะที่สังคมดิจิทัลก้าวหน้าต่อไป การแบ่งแยกทางดิจิทัล (information gap) กำลังเกิดขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ จากการศึกษา “Survey on the Internet Usage Environment of Young People in Fiscal 2020” โดยสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาลญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม 2564 พบว่าอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยเพิ่มสูงขึ้นถึง 70.1% สำหรับการใช้สมาร์ตโฟน แต่สำหรับแล็ปท็อปนั้นมีเพียง 22.4% และ 8.4% สำหรับคอมพิวเตอร์พีซี ยิ่งครอบครัวเสียเปรียบทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่ โอกาสที่พวกเขาจะใช้คอมพิวเตอร์พีซีก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น ซึ่งนำไปสู่การแบ่งแยกทางดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยที่ไม่ทราบวิธีตั้งค่าคอมพิวเตอร์พีซี หรือไม่เคยใช้แป้นพิมพ์ในการสร้างเอกสาร ความก้าวหน้าต่อระบบดิจิทัลของพวกเขานั้นจะเป็นตัวชี้วัดโอกาสในการจ้างงาน ด้วยการให้โอกาสกลุ่มคนที่มีอายุน้อยได้สัมผัสกับเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการนี้มุ่งหวังที่จะสร้างภาพการทำงานของพวกเขากับเทคโนโลยีเหล่านั้นและเพิ่มความมั่นใจ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการDigital Support Program for Young People - Creative Try
เนื้อหาโครงการ
  1. ประสบการณ์สถานที่ทำงานแบบดิจิทัลที่ Ricoh's demonstration offices ViCreA
  2. อภิปรายและแบ่งปันประสบการณ์โดยพนักงานจากริโก้กรุ๊ป
  3. การฝึกทักษะโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจำลองการดำเนินงานตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบในโครงการผลิตภาพ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

News & Events

Keep up to date