ริโก้ได้บทสรุปข้อตกลงเงินกู้ มิซึโฮะ อีโก้ ไฟแนนซ์ กับ ธนาคารมิซึโฮะ

29 มิ.ย. 2566

ณ กรุงโตเกียว วันที่ 29 มิถุนายน 2566 – ในวันนี้ ริโก้ได้ประกาศการลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารมิซึโฮะ จำกัด (ซึ่งจะถูกเรียกว่า “ธนาคารมิซึโฮะ”) สำหรับ Mizuho Environmentally Conscious Financing หรือการจัดหาเงินทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของมิซึโฮ (ซึ่งจะถูกเรียกว่า “มิซึโฮะ อีโก้ ไฟแนนซ์”) สินเชื่อนี้ถือว่ามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยธนาคารมิซึโฮะ และนับเป็นครั้งที่สามที่ริโก้ได้รับ

มิซึโฮะ อีโก้ ไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อเพื่อการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดทำโดยธนาคารมิซึโฮะเพื่อสนับสนุนความตั้งใจขององค์กรในการก้าวไปสู่สังคมค่าคาร์บอนเป็นศูนย์ โมเดลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของงานวิจัยและเทคโนโลยีมิซึโฮะ ได้รวบรวมและให้คะแนนการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เพื่อประเมินความคิดริเริ่มของลูกค้าและจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทเหล่านั้นเพื่อให้ได้คะแนนขั้นต่ำที่ตั้งไว้

ในการรับรองของริโก้ใน Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) หรือคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในเดือนสิงหาคม 2561 และ มีนาคม 2563 การอนุมัติการริเริ่มเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ของริโก้ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 1.5°C และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระยะยาว (GHG) สำหรับปี 2573 และ 2593 และการเปิดเผยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ขอบเขตที่ 3) เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ใช้ในแบบจำลองการประเมินในมาตรฐานระดับสูงและนำไปสู่ข้อตกลงนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Information Disclosure Based on TCFD Framework

เกี่ยวกับริโก้

ริโก้เป็นผู้ให้บริการด้านบริการดิจิทัลและโซลูชันการพิมพ์และภาพอย่างครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของสถานที่ทำงาน พื้นที่การทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

นำโดยสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ริโก้ดำเนินงานทั่วโลกและเข้าถึงลูกค้ากว่า 200 ประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถขององค์กรที่ได้รับการบ่มเพาะตลอดประวัติศาสตร์ 85 ปี ในปีการค้าที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2566 ริโก้ กรุ๊ปมียอดขายทั่วโลก 2,134 พันล้านเยน (ประมาณ 16.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

พันธกิจและวิสัยทัศน์ของริโก้ คือการส่งเสริมให้ผู้คนเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน โดยการทำความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คน เพื่อให้พวกเขาสามารถปลดปล่อยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา เพื่อทำให้อนาคตที่ยั่งยืนกลายเป็นจริง

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ricoh.com


News & Events

Keep up to date