กลับไปที่ผลลัพธ์

Parking Management Solution

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ออกแบบให้ตรงความต้องการที่จอดรถของผู้ใช้ และสามารถชำระเงินได้ด้วยหลายช่องทาง ทำให้สามารถบริหารจัดการที่จอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อผู้ใช้


หลักการทำงานของ “Parking Management Solution”
 • บริหารจัดการรถ เข้า-ออก
 • ระบบการชำระเงิน หลากหลายช่องทาง
 • ระบบบริหารจัดการที่จอดรถ
 • ระบบช่วยหาที่จอดรถ และนับจำนวนรถ
3 Solutions ของระบบลานจอดรถ

ระบบบริหารลานจอดรถอัจฉริยะสำหรับผู้ติดต่อ (Entry & Exit Management)

 1. Man-Man system
  ระบบลานจอดรถแบบรับ-คืนบัตรเจ้าหน้าที่
 2. Hybrid system
  ระบบที่นำตู้อัตโนมัติเข้ามาใช้ร่วมกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยรับบัตรจากตู้อัตโนมัติ คืนบัตรพร้อมชำระเงินกับเจ้าหน้าที่
 3. Unman-Unman system
  ระบบที่ใช้ตู้อัตโนมัติในการทำรายการทั้งบริเวณทางเข้า-ออก โดยใช้งานร่วมกับกล้อง LPR และชำระค่าบริการที่ตู้ชำระเงินอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์