ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์

การบริการด้านความปลอดภัยจากริโก้ : เพราะความปลอดภัยสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับเรา

ยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่ ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจและองค์กรทุกแห่งควรเฝ้าระวังในทุก ๆ ขั้นตอนการทำงาน เพราะแค่ความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อองค์กรได้ ปัจจุบันการโจมตีจากภายนอกนั้นมีทั้งการโจมตีผ่านเครือข่าย (Network Intrusion) และ Cyber scams (Phishing) เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ข้อมูลด้านสุขภาพ และอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสมและสร้างความเสียหายให้แก่องค์กร ริโก้สามารถช่วยเหลือคุณด้วยโซลูชันด้านความปลอดภัยจากเราไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีขนาดใดก็ตาม


News & Events

Keep up to date