August Series 2019

by Ricoh Thailand28 ส.ค. 2562The Government Complex28th Aug 2019

RICOH เข้าร่วมงาน August Series สร้างการเติบโตการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  

 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงาน August Series 2019 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้ร่วมมือกันจัดโครงการนี้ เพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้เป็นที่ใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น สอดรับกับโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชกาลพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

  • eGovernment ภายใต้ธีม Accelerating Innovation in Public Service ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้หัวข้อนี้ได้กล่าวถึงการที่ภาครัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเชื่อถือได้ ระบบการทำงานที่ปรับเป็นรูปแบบดิจิทัลจะช่วยสร้างนวัตกรรม สร้างคุณค่าในการให้บริการประชาชน
  • Big Data & Cloud Computing ภายใต้ธีม The Power of Data in Digital Transformation ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารหน่วยงานเอกชน ทั้งนี้หัวข้อนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของข้อมูลในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และถือเป็นวาระสำคัญเชิงกลยุทธ์ในหลายประเทศ โดยข้อมูลจะมีอิทธิผลต่อ 3 มิติหลัก ได้แก่ ด้านการทหาร ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านเศรษฐกิจ
  • Digital HR Forum ภายใต้ธีม Developing a Digital Workforce ซึ่งมีโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารหน่วยงานเอกชนฝ่ายบุคคล โดยหัวข้อนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคคลถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร เพราะหากพัฒนาบุคคลแล้วนั้น บุคคลก็จะไปพัฒนาอย่างอื่นต่อ เป็นกุญแจสำคัญของวงการต่างๆ ทั่วโลก
ซึ่งงานนี้ RICOH ได้นำโซลูชันที่น่าสนใจไปจัดแสดง ได้แก่
  • โซลูชัน Smart Flow For eGovernment ที่จะมาช่วยปฏิวัติกระบวนการจัดการลำดับงาน เพื่ออนาคตใหม่ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
  • โซลูชัน Visitor Management System ซึ่งเป็นระบบที่เข้ามาบริหารจัดการผู้มาติดต่อภายในองค์กร ในเรื่องของการเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัย
  • โซลูชัน Video Surveillance-as-a-Service (VSaaS) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ และการเก็บภาพวิดีโอโดยกล้องตรวจการณ์บนสตอเรจขององค์กร หรือคลาวด์สตอเรจ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาองค์กรได้
RICOH เชื่อมั่นว่าในโลกเทคโนโลยีที่หมุนเร็วเพียงชั่วพริบตานี้ การที่เราก้าวทันและคอยอัพเดทการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการเติบโตทางธุรกิจ เพราะผู้ที่จะอยู่รอดในตลาดและการแข่งขันได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่พัฒนาศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจที่สุด

News & Events

Keep up to date