ริโก้ได้รับรางวัล Gold Class ซึ่งเป็นที่ยอมรับสูงสุดในด้านการจัดอันดับด้านความยั่งยืนโดย S&P Global

07 ก.พ. 2565

ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  – ริโก้ประกาศได้รับรางวัล Gold Class Sustainability Award โดย S&P Global บริษัทสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดอันดับองค์กรระดับโลก

Sustainability Award Silver Class 2021 - S&P Global

ในแต่ละปี S&P Global ได้ประเมินความยั่งยืนของบริษัทหลักๆ ในสามด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งจะยกย่องผู้ที่ได้รับเลือกสำหรับความพยายามด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นโดยมอบรางวัลระดับ Gold, Silver และ Bronze ให้กับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ในปีนี้ S&P Global ได้ประเมินบริษัทจำนวนประมาณ 7,500 แห่ง ใน 61 อุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งระดับ Gold Class นั้นประกอบไปด้วย 75 บริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ใน 1% แรกสุด โดย 4 แห่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น

ริโก้ถูกจัดให้อยู่ในอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Computers & Peripherals and Office Electronics industry) ด้วยรางวัลระดับ Gold Class 1 รางวัล รางวัลระดับ Silver Class 4 รางวัล และรางวัลระดับ Bronze Class 2 รางวัล ริโก้ได้รับคะแนนสูงสุด*ในอุตสาหกรรมนี้ใน 10 ด้าน ได้แก่ Risk & Crisis Management, Supply Chain Management, Innovation Management, Environmental Reporting, Product Stewardship, Climate Strategy, Social Reporting, Talent Attraction & Retention, Corporate Citizenship & Philanthropy และ Living Wage ซึ่งเราได้รับรางวัลระดับ Gold Class ในปีนี้ ทั้งนี้นี่เป็นรางวัลระดับ Gold Class ครั้งแรกของริโก้ ก่อนหน้านี้ในปี 2564 ริโก้ได้รับรางวัล Silver Class และได้รับรางวัลระดับ Bronze Class ในปี 2562 และ 2563

ริโก้ได้จัดตั้ง 7 ประเด็นสำคัญ (Seven Material Issues) และเป้าหมาย ESG 17 ประการและเชื่อมโยงแต่ละประเด็นเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ริโก้มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประชาคมระหว่างประเทศด้วยการแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมผ่านธุรกิจและและตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืน

* ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

News & Events

Keep up to date