ข่าวสาร

  1. ประธานและ CEO ของบริษัท ริโก้ จำกัด ขึ้นปราศรัยในงาน Reuters IMPACT 2022
  2. ริโก้ได้รับรางวัล VST ECS Best Dealer Awards ประจำปี 2021
  3. ริโก้ได้รับรางวัล Top Commercial SMB Service Champion ประจำปี 2021
  4. มร.โจจิ โตคูนากะ ได้เดินทางมาพบกับพนักงาน ริโก้ ประเทศไทย
  5. ริโก้มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านหลัปรัชญา “Three Loves”
  6. ริโก้มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านหลัปรัชญา “Three Loves”
  7. ประธานและ CEO ริโก้ยื่นข้อเสนอนโยบายวิกฤตสภาพภูมิอากาศต่อนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในฐานะประธานร่วมของ JCLP
  8. ริโก้ได้รับรางวัลระดับ Gold จาก EcoVadis สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน
  9. ประกาศเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากช่องโหว่ CVE-2021-33945 ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของริโก้
  10. ริโก้ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “Clarivate Top 100 Global Innovators 2022”