ข่าวสาร

  1. ริโก้ได้รับรางวัล Top Commercial SMB Service Champion ประจำปี 2021
  2. มร.โจจิ โตคูนากะ ได้เดินทางมาพบกับพนักงาน ริโก้ ประเทศไทย
  3. ริโก้มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านหลัปรัชญา “Three Loves”
  4. ริโก้มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านหลัปรัชญา “Three Loves”
  5. ประธานและ CEO ริโก้ยื่นข้อเสนอนโยบายวิกฤตสภาพภูมิอากาศต่อนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในฐานะประธานร่วมของ JCLP
  6. ริโก้ได้รับรางวัลระดับ Gold จาก EcoVadis สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน
  7. ประกาศเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากช่องโหว่ CVE-2021-33945 ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของริโก้
  8. ริโก้ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “Clarivate Top 100 Global Innovators 2022”
  9. อัปเดต: ประกาศเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากช่องโหว่ Apache Log4j ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของริโก้
  10. ริโก้ได้รับการยอมรับจากการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยตำแหน่ง CDP2021 Supplier Engagement Rating Leaderboard อันทรงเกียรติ