ข่าวสาร

  1. ริโก้ได้รับสถานะ “Prime” ในการจัดอันดับองค์กรโดย ISS ESG
  2. ริโก้ได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี Dow Jones Sustainability World Index ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
  3. ริโก้เผยแพร่เอกสาร Ricoh Group Integrated Report 2021
  4. การผลิต PGU จำนวนมากที่ใช้เทคโนโลยีการฉายภาพ กับอุตสาหกรรมยานยนต์
  5. ริโก้เผยแพร่เอกสาร Ricoh Group ESG Data Book 2021 และ Ricoh Group TCFD Report 2021
  6. ริโก้เปิดตัว RICOH EH Environment Sensor D201/202 ชนิดไร้สาย รุ่นใหม่ ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
  7. ริโก้ และ Sodateage Net เปิดตัว “Digital Support Program for Young People”
  8. ผลิตภัณฑ์ IM C Series จากริโก้ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยของ BLI โดย Keypoint Intelligence
  9. ริโก้เตรียมนำเสนอตัวอย่างอุปกรณ์ผลิตพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยืดหยุ่นได้สำหรับเฟสที่สองของ “โลกที่ไร้การชาร์จ”
  10. ริโก้ยังคงได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good, FTSE Blossom Japan และ MSCI Japan Empowering Women