ข่าวสาร

  1. ริโก้คว้ารางวัล BLI สำหรับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน A3
  2. IDC MarketScape ยกให้ริโก้เป็นผู้นำใน Worldwide Cloud MPS Vendor Assessment
  3. สะอาด ปลอดภัย มั่นใจทุกสัมผัสด้วยแผ่นฟิล์ม RICOH Ag+ แผ่นฟิล์มฆ่าเชื้อโรคมาตรฐานญี่ปุ่นสำหรับยุค New Normal
  4. ริโก้ได้รับรางวัล Gold Class ซึ่งเป็นที่ยอมรับสูงสุดในด้านการจัดอันดับด้านความยั่งยืนโดย S&P Global
  5. IDC MarketScape ยกย่องให้ริโก้เป็นผู้นำระดับโลกด้านการพิมพ์ในช่วงที่แรงงานทำงานแบบกระจายตัว
  6. ริโก้เข้าซื้อกิจการ Axon Ivy AG เพื่อขยายขีดความสามารถด้าน Digital Process Automation
  7. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปีของริโก้ ปีงบประมาณ 2564
  8. ริโก้ ถูกจัดให้อยู่ใน “A List” โดย CDP สำหรับความเป็นผู้นำในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ
  9. ริโก้ได้รับสถานะ “Prime” ในการจัดอันดับองค์กรโดย ISS ESG
  10. ริโก้ได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี Dow Jones Sustainability World Index ติดต่อกันเป็นปีที่สอง