การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกระดับการพิมพ์บิลค่าไฟฟ้าด้วย RICOH IP 5000

RICOH รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพงษ์ศิริ ชีพสมุทร์ ผู้อำนวยการกองการพิมพ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA กองการพิมพ์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ทั่วประเทศ

ความสำคัญของเครื่องพิมพ์ต่อสายงาน

คุณพงษ์ศิริได้กล่าวต่อถึงความสำคัญของเครื่องพิมพ์ต่อสายงานของ PEA ว่า เนื่องจาก PEA มีผู้ใช้ไฟฟ้า20 ล้านรายทั่วประเทศ โดยผู้ใช้สามารถชำระผ่านการหักบัญชีธนาคาร และผ่านแอปพลิเคชัน ทาง PEA จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ มีขนาดใหญ่และมีความเร็วสูง เครื่องพิมพ์จาก RICOH รุ่น IP5000 นี้สามารถตอบสนองปริมาณงานจำนวนมากของ PEA ได้ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีงานพิมพ์ทั่วประเทศ

ความคุ้มค่าที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ RICOH

เครื่องพิมพ์รุ่น IP 5000 ตอบสนองความต้องการของ PEA ได้อย่างดี และ RICOH ก็ได้ซัพพอร์ตการบริการหลังการขายได้เป็นอย่างดีเช่นกัน อีกทั้งยังสนับสนุนด้านการฝึกอบรมซอฟต์แวร์ให้กับพนักงานของ PEA ให้ได้มีความรู้ ซึ่งจำเป็นกับการดำเนินงานของ PEA ตามนโยบาย Digital Utility เครื่องพิมพ์นี้จึงมีส่วนสำคัญให้กองการพิมพ์ได้สัมผัสกับการทำงานด้านดิจิทัลมากขึ้น ในส่วนของการบำรุงรักษา การบริการหลังการขาย และการซัพพอร์ตด้านซอฟต์แวร์ให้กองการพิมพ์นั้น ต้องถือว่า RICOH ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี